סדר לימוד קבלה [#17405]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,
אני אברך חוזר בתשובה זה 5 שנים לערך והיום אני שקוע בעיקר בלימוד גמרא והלכה בעיון, את דרכי העבודה הפנימית אני שואב מתורתו של הרב הנכבד. לאחרונה עלתה בי השאלה לגבי לימוד קבלה:
א- קודם כל למה ללמוד קבלה?
ב- דבר נוסף האם להכניס לימוד קבלה על חשבון ש"ס ופוסקים?
ג- שאלה נוספת כללית - למדתי לאורך השנים מתורתו של המהר"ל שכנודע גם עוסקת בפנימיות התורה, מה בעצם ההבדל בין תורתו של המהר"ל לקבלת האר"י והרמח"ל והאם בחד מניהו סגי?

תשובה:

לימוד הקבלה נותן "תמונה שלמה" על כל הבריאה, ושייך בעיקר "למבקשי השלמות" שהוזכר ברמח"ל. אולם מרומם אף את אלו שאינם בכלל זה.

תמונה שלמה אינה נגלית בתורתו של המהר"ל, ונצרך להיות חכם מופלג על מנת להוציא זאת מתורתו של המהר"ל. ולכך נצרך גם זה וגם זה. כי בתורת המהר"ל יש "תפיסה פנימית", מבט פנימי איך וכיצד לראות כל מושג במבט פנימי. ולזה נצרך ללמוד את תורתו.

כל דבר לוקח זמן ובא על חשבון דברים אחרים, ונצרך ביררו בכל מקרה לגופו איך לנהוג למעשה.