סטרא אחרא [#17271]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

לגבי מה שכתוב שאדם שלומד תורה ועושה עבירות תורתו הולכת לסטרא אחרא, האם עדיין זה נחשב מצוה ויקבל על זה שכר אפילו כשלא עשה תשובה בכלל

תשובה:

אחר כל הזיכוך על העבירות יקבל שכר על כל לימוד ולימוד.