פנימיות – לא הבנת נכון כלל וכלל [#17353]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
בהמשך לשאלה 15589 הרב כתב שדברי נם בבחינת הבדלה אבל בבחינת המתקה הרע ניכלל ובטל לגמרי . ולפי מה שהב נ תי שכתב רמחל בפתח כד ניכלל ענינו התכללות בדרך השלילה לשון כילוי כמו שהגבול נישלל על ידי הבלתי גבול וניכלל בו והאור שולל את החומר כדי שיוכלל בו בביטול גמור וכן הטוב שולל את הרע ואז חזרנו לאותה נקודה שכמו שיש טוב ללא רע אזי יש רע ללא טוב בסוד זה לעומת זה בסוד דבר והיפוכו והרע ישאר כביכול איפה שהוא מנותק מין הטוב ואם תאמר שהוא יעלם לגמרי זה אינו אפשרי שאז גם הטוב יעלם לגמרי שהוא טוב ביחס לרע היינו ביחס לצד הנגדי בסוד זהלעומת זה ונמצא שכול מה שיש בטוב אפשר לומר שיש גם ברע וכמו שיש אין מלבדו דקגושה כך אפשר להסיק שיש גם בצד השני ונמצא כמה שאלות א-האם זה ייתכן לומר כך שעצם ביטול הרע והיתכללתו בטוב זה שהוא רק מאבד אחיזה בטוב והם נפרדים והרע נישאר לו אי שם ב-אפשר להסיק מכך שבעצם אין בחירה שסופם של הרע והטוב ליפרד זה מיזה ואם הם יתערבו זה בזה שניהם יסבלו (כמו במצב היום מלחמה)עד שלבסוף יפרדו ומי שהוא טוב סופו לחזור לעולם בסוף אל הטוב ואז אין בחירה
שאלת המשך (ב) - ידוע שיש בחינה שניקראת בחינת טבע בחינת העדר דעת כמו בהמה שעושה פעולותיה מעצם מה שחקוק בה מטיבעה למעלה מטעם ודעת כמו מכונה שכול מכונה לא יכולה לעשות טעיות מה שמתכנתים בה כך היא פועלת ללא דעת אז מתי שאנחנו נתקן עצמנו לגמרי אחרי התחייה וניהיה טובים בעצם טבענו שחקוק בנו כידוע בספרים שנשמה האלוקית היא טבע שטבןע ביהודי והיא משתוקקת לטוב למעלה מטעם ודעת בעצם טבעה שהעצם משתוקק ליסודו אזי אנחנו ניהיה כמו מכונות אוטומטית ללא בחירה !!!שיש כופרים שטוענים שהנחש הציל את אדם וחווה בכך שנתן להם את האינטלקט האינטנסיבי של הטבע החייתי ללא שיהו כפופים אל שליטת הטוב של שם הוויה אלא חופשיים להפוך לאלהים בעצמם - ובמבט מסויים זה נכון כי מבחינת הרע הוא באמת ניצל מין הטוב וקיבל מציאות לעצמו!! אבל מבחינת הטוב הוא נשתעבד אל הרע אבל כלפי הרע זה הפוך !!! ובאמת המלחמה היא רק השתייכות וכול מה שיש בזה יש בזה ואין צד עדיף על חבירו כביכול כי כול מה שיש בצד אחד יש בצד הנגדי

תשובה:

לא הבנת נכון כלל וכלל!!! הפירוד הוא הרע לעצמו והוא "החלל הפנוי". אולם אינו הפכי לגמרי, כי יש בו רשימו. ואין היפך גמור, דכמו שאין שווה גמור בבריאה, כן אין היפך גמור! ההיפרדות היא צד אחד של מבט, אותו דבר עצמו מתראה גם כנפרד וגם כמאוחד, וזהו כללות ההפכים, ולא ח"ו נפרד כפשוטו, כי אין פירוד גמור בבריאה!

תפיסתך בזה לעומת זה, אינה נכונה, ומולידה טעויות רבות ומבוכות רבות!!! זה לעומת זה היא תפיסה חלקית ולא תפיסה שלמה, ואתה תופס זאת כמוחלט, ולכך נולדים כל הטעויות והמבוכות!