צאת מחוץ לגןף וליראות דברים [#17427]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב .

הרב ענה באחת מתשובותיו האם זה אפשרי לצאת מחוץ לגוף וליראות דברים שזה אפשרי אולם עדיין כול אדם יראה דברים כפי שורשו היינו שיראה השתקפות שלו עצמו והשאלה היא האם על פי הקבלה זה אפשרי כי מבואר בספרים בעיקר שערי קדושה חלק ד כידוע שעליית נשמה וכיוצא זה התפשטות של המחשבה לפנימיות העולמות שהחוזה עולה בשרשי העולמות והוא למעשה לא יצא מהגוף אלא נכנס פנימה למעמקי הנפש (לפי מה שהבנתי) ושהוא מגיע נגיד לזיכוך של דרגת רוח אז הוא בעולם היצירה שכנגד הרוח ושמגיע לנשמה הוא בבריאה וכן הלאה והוא למעשה נכנס פנימה לא יוצא החוצה והעלייה מעבר לרקיע היא במחשבה כמו שכתוב בצוואת הריבש טוב שזה הכול על ידי המחשבה שהיא בפנימיות האדם .
אשמח לביאור בעניין תודה רבה

תשובה:

יש תפיסת אורך ותפיסת עובי. בתפיסת עובי, הכל נמצא כאן, ונצרך "להיכנס" פנימה יותר.
בתפיסת אורך זהו מלמעלה למטה, ונצרך "לעלות" למעלה.