רצון מנוגד למלמד [#17325]

ט"ו טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום רב למו"ר שליט"א,

שאלה בעניין בני נ"י . אנסה לפרט כמידת האפשר על מנת לקבל תשובה.
גיל 12, יסודו עפר דאש וביתר התפרטות נראה כמים דעפר דאש.

צדדים לא מתוקנים: מצד יסוד האש - קשה לו מאד בלימוד, לא מרוכז ודילוגו מנושא לנושא מאד בולט על גבול ההפרעה(מטופל בריטלין במינון נמוך ביחס למשקלו). מצד העפר - נוטה להתייאש מהר (תתכן אף הפרעה נפשית - יש גם סמך גנטי) נוטה לעצבות וסחיטה רגשית. מצד המים - חברתית לרוב נגרר אחר אחרים ומאד מנסה לרצות.
צדדים מתוקנים: מצד האש - רוצה מאד להתעלות ולהצליח בעבודת השם ונראה ששורש נשמתו מפרצוף לאה (נוטה לתפילה) ומחובר מאד לרבי נחמן. מצד העפר - יצירתי ונוטה לשירה ולמוזיקליות והדברים שתפס נשארים כבנין בנפשו. מצד המים - נמשך לילדים עובדי השם ובעצמו נזהר מילדים שמתקררים בקדושה ולכן נגרר אחרי ילדים שעובדים את השם וכן דרכו להראות לי את הצלחותיו.

עיקר דרכי ההתמודדות שלי הינם חום ותמיכה ללא פשרות ואהבה גדולה מאד. כדרך לברר את הצדדים המקולקלים אני עובד איתו בדרכים המבוארים בתניא - ספר של בינוניים(ונגיעות של דע את עצמך), תוך דגש רב על הבנה שהמקום המקולקל הינו מצד הנפש הבהמית. כאשר העפר דאש מוליד ייאוש גדול מאד הנני מכיל אותו בעדינות אך כשמגיע לרגיעה הוא מודרך להבין שאלו צדדים דקלקול מצד הנפש הבהמית - אציין שלאחרונה הוא אינו אוהב שאני מדגיש לו שהקלקול מהנפש הבהמית.

המלמד של הילד מורה לתלמידים להתפלל בכיתה בלבד, ואילו הילד הולך בעצמו לישון מוקדם ורצונו חזק להתפלל דווקא בנץ החמה. בליל שבת שוחחתי על כך עם הילד והוא שטח טענותיו ש"רבו" הורה לו להתפלל בנץ, כשבררתי מה בדיוק כוונתו אמר שרבו הוא רבי נחמן והוא הורה לו להתפלל בנץ החמה דייקא. הסברתי לילד שתפילת ותיקין היא מעלה קדושה אבל כאשר היא באה בדרך של פריצת גבול (שהציב לו המלמד) זוהי למעשה התלבשות של הנפש הבהמית בקדושה וסופה לפרוץ אף את הגבולות של עצמו. הוא נעלב מהאמירה הזו.
בשיחה עם המלמד הסכמנו שמפאת נפשו המסוכנת להשליך הכל מתוך יסוד העפר והאש ועד שהרב יענה - הוא יתפלל בנץ ויגיע לת"ת אחרי תפילת הכיתה כדי לא להפריע. אמנם מה עלינו לעשות למעשה? להתעקש שיתפלל מאוחר או לאפשר לו ותיקין?

תודה רבה מקרב לב!

תשובה:

לתת לו להתפלל בחלק מן הימים כרצונו, אולם לא כל הימים. וגם זה לזמן, לתקופה. וכל זאת כי מחד לא להילחם עמו, ומאידך להציב גבולות, שלא כל מה שחושב ורוצה יעשה.

ככלל נצרך בדיקה לאיזה רמת מודעות כדאי להביא ילד בגיל זה.