איך בוחרים רב [#17541]

ט"ז טבת התשפ"ב

שאלה:

בירור התשובה לשאלה 17369
השאלה היתה איך בוחרים רב והרב אמר להיסתכל בתשובה שהרב ענה ביזמנו ואחר שראיתי רציתי לברר כמה דברים
א. הרב אמר שאדם ששרשו ביהודה לא צריך רב האם זה גם שאדם גדול אומר לו אחרת ממה שחשב
ב. האם כוונת הרב במה שאמר שיש אדם ששרשו ביהודה שיש לו בהירות בהרבה דברים ולך לא צריך רב מה שאין כן אדם ששרשו ביוסף חסר לו בהירות ( ובעומק מי ששרשו ביהדדה חושב לבד מה צריך לעשות ומי שביוסף לא חושב לבד שצריך לעשות ולכך צריך רב שידריך אותו)
ואם כך יכול להיות שגם אדם ששרשו ביהודה בחל ק מקומות צריך רב

תשובה:

נחדד ונדייק. "כל אדם צריך רב". אולם מי ששורשו ביהודה, בתחילת ימיו נצרך לרב באופן תדיר יותר, ואח"כ ככל שגדל נעשה עצמאי יותר ויותר. אולם עדיין נצרך רב לפרקים. משא"כ מי ששורשו יוסף, לעולם נצרך רב קרוב יותר.