לא ידוע [#17540]

ט"ז טבת התשפ"ב

שאלה:

לפי המחקרים יש בטיפה אחת של זרע של סמק אחד מאה מילארד תאים פונטצייאלים האם זה אומר שבזרע לבטלה נוצר כמות כזו דל מיזיקים? ואםלא מה הכמות שנוצר? והאם יש לכך מקור פשטני או קבלי? - תודה רבה

תשובה:

כמו שצורת אדם הוא גוף אחד שנחלק לחלקים, ראש ידיים רגליים וכו', כן כל טיפה נחלקת לחלקים, אולם זהו מזיק אחד שיש בו חלקים רבים. כי הטיפה כלולה מחסדים וגבורות, כמ"ש הרמ"ז בויקרא, ונחלקת לשנים, לחומר וצורה, כמ"ש בזוהר חי (בראשית, כט, ע"א). ונחלק לתלת טיפין, כמ"ש בזוה"ק (שמות, לד, ע"ב). ועיין זוהר הרקיע (משפטים). ובפרטות נחלקת לד', כי מורכבת מארבעה דמים, שהם ארבעה אדים, כמ"ש בגן נעול, וצורתה י', ולכך נחלקת לי', כמ"ש בתיקונים (תיקון יט), ועוד. ולשון רבותינו שמכל טיפה נברא מזיק, עיין דרושי הצל"ח (דרוש כג, לעשרת ימי תשובה), וליקוטי תפלות (ח"א, תפלה פ"ה).