שהקב”ה שם מליונים יהודים ברוסיה [#17593]

ט"ז טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א

האם זה נכון להגיד שהקב"ה שם מליונים יהודים לרוסיה הקומוניסטית בלי תורה כדי שירגישו חסרים ויגלו בתוכם את אור הכתר?

תודה רבה לרב שגילה לי שיש בכלל בעולם את המושג של העבודה הפנימית.

בכבוד רב

תשובה:

כן! ונחלק לב' חלקים. א. רצון. שעל ידי גלות זו מתחדד תוקף הרצון לתורה ומצוות, כי כאשר רוצה דבר ביותר ומונעים זאת ממנו, מתחזק כח הרצון. ב. מסירות נפש שנתעוררה הרבה עקב גלות זו.