שובבים ת”ת [#17474]

ט"ז טבת התשפ"ב

שאלה:

כבוד מורנו הרב שליט"א, עם כניסת ימי השובבים הקדושים עלתה השאלה אם יש ענין להתענות בימים אלה גם ללאא עשיית התיקון ופדיון התעניות, וא"כ כמה פעמים, פעם או פעמיים בשבוע, ואולי בפ"א בימי השובבים סגי. גם רצינו לדעת מה ההנהגה הנכונה לאברכים, הכוונה לאברכי כולל רגילים שבדורנו, נשמח אם הרב ירחיב לנו מעט למען נזכה, ולו במעט, לטהר את נפשותנו, ושכמ"ה. בהודאה גדולה ועמוקה מאוד.

תשובה:

בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. מצד הפנימיות, נצרך ראשית תשובה "מעומקא דלבא" דייקא, כי החטא פוגע בעומק הפנימי. ולכך נצרך חרטה שנוגעת בעומק הפנימי של הנפש. וכן כיוון שהפגם "במחשבה", ובטיפה היוצאת מן המח, לכך נצרך תיקון המחשבות, סור מרע, מחשבת איסור. וכן זיכוך ועידון המחשבה.

בחלק החיצוני, תשובה בפועל כפי גדרי הדין. וכן זיכוך הגוף, מ"חמימות" שלא בהיתר, וזיכוך כח "התענוג" שבנפש, שנתענג מדבר אסור, אפילו אם היה מקרה לילה.

הצום הוא החלשת הגוף וזיכוך החומר בכלל, וזיכוך החום בפרט.

למעשה אי אפשר לתת כללים בכך, ונצרך שיקול דעת דקדושה בכל מקרה ומקרה לגופו.