אדם שנתעורר בימי השובבים [#17581]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

אדם שנתעורר בימי השובבים אלו להתחזק קצת בעניני קדושה, וכבר אינו כ"כ צעיר, ואין הדברים נוגעים לו כמו שהי'ה, על מה יש לו לעבוד?

גם, אולי יכול הרב לברך בני, ..., שהולך בעזה"י להתחתן בכמה שבועות, שהזווג יעלה יפה.

בכבוד רב,

תשובה:

עיקר העבודה זיכוך המחשבה. הן מצד תמידיות המחשבה, והן מצד איכות דקות ועדינות המחשבה, וזהו שורש התיקון.

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויהא נחת לקב"ה ולהורים.