המשך נושא נביעה פנימית [#17552]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

קיבלתי את תשובת הרב העמוקה מי ישיגנו. רצון הבנת אמיתת החכמה ומתוך הרצון להשיג באופן מסודר הנני שואל:
1) הרב שליט"א ענה לשאלתי: הינך "ממקד את עצמך לדלג", ולכך יש לך קושי. הצורה היא הפוכה, תחלה שחרור, ואז דילוג. ע"כ תשובת הרב. מתוך הכירות עצמית ובעיקר בעת השקטה מצוי המפגש עם דילוגי המחשבה המשוחררים, אמנם הם לעיתים "משוחררים מידי" א"כ חייב אני למקד את הדילוג לתחום בו אני רוצה לנבוע ולכך נהרס השחרור. איך משתחררים ומגיעים לדילוג ונביעה בתוך אותו תחום?
2) האם הנ"ל המתבאר בשאלה הוא הנקרא בשיעורי הרב משיכת השגה מהעצם?

תודה.

תשובה:

יש לעבוד תחילה על ריכוז, ריכוז הרצון וריכוז המחשבה, כמו שנתבאר בהרחבה בדע את מידותיך, יסוד העפר, ריכוז. ועל ידי זה ה"אש" שבתוכך שמדלג יושקט. ולאורך היום תהיה מרוכז הרבה, ואח"כ נצרך שחרור בעת ההשקטה. זולת כך חוסר הריכוז הכללי מתפרץ בשעת ההשקטה הרבה, ונצרך אז לצורך כך ריכוז, והריכוז בשעת ההשקטה חוסם.

לעת עתה זמנית ניתן להתרכז ע"י פתיחת ספר בענין שרצונך להתרכז בו ולהשתחרר בתוכו, או ע"י מיקוד של ראיה וכד'. אולם זהו יוצר חסרון שקט מאידך.