לא הבנתי בדיוק איך יודע מי הרב שלו [#17547]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

המשך לשאלה 17541ג. עדיין לא הבנתי בדיוק איך יודע מי הרב שלה
א. שהרב ענה שצריך ביטול גם מחמת ששמע מימנו דברי חכמה וגם ששמע שהוא צדיק האם חייב את שנהים או שמספיק דבר אחד
ועדיף את שניהם שיהיה ביטול גמור
ב. גם אם יודע שהוא צדיק וחכם אולי יש לו נגיעות כמו שמצינו בגמרא בקידושין שאם הרב אמר שלא יודע לא יכול להרות שוב ועוד מי אמר שהרב בירר את אותו דבר כל הצורך

ג. איך ידע מי הרב שלו האם על ידי שדברי אותו רב מתקבלים על ליבו וזה בדרך שלו
( אני מתנצל אם יש שגיאות כתיב זה כיוון שאני כותב את זה בפאלפון כשר ואני לא רואה מה כתבתי)

תשובה:

אי אפשר להבין בדיוק, אין לכך תהליך מדויק. אחר כל הבירורים נצרך תפלה ואמונה שהקב"ה יכוון אותו לרב הנכון. ומקבלו לרב מתוך אמונה שכך הקב"ה כיוון.

ונצרך לעולם לזכך את עצמו, כי אולי לא זכה לרב הנכון. אולם לעת עתה שזהו רבו יש לשמוע לקולו. וכך כל הימים.