מידת הרחמנות [#17564]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,

רציתי לדעת-

1.למה מידת הרחמנות היא מידה משובחת?
2. ועל מי צריך לרחם?
3. איך הרחמנות מתבטאת? (חוץ מהרגש עצמו- האם יש לזה גם ביטוי מעשי שה' מבקש מאיתנו?)
4. מה פירוש "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים"- על כל בריה ובריה צריך לרחם ? גם על חיות? גם על גויים? (חוץ מאכזרים כי כתוב כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים")?
5. אם צריך לרחם גם על גויים, אז למה יש איסור לתת להם צדקה "לא תחנם" וכו'?

תשובה:

א. יעויין בהרחבה בדברי רבותינו, כגון אורחות צדיקים, שער הרחמנות, פלא יועץ, ערך רחמנות. ומהר"ל, נתיבות עולם, נתיב הרחמנות.

ב. כתיב ורחמיו "על כל מעשיו", ועל האכזרים צריך גם להתאכזר וגם לרחם.

ג. רגש, ועזרה לישראל בלבד.

ד. "צריך", ומי שמרחם מעורר את "שורש" הרחמים, וזהו מרחמים עליו מן השמים.

ה. כן, כנ"ל על "כל מעשיו", אולם נאסר לבני ישראל לתת בפועל. אולם יש לרחם בלב.

רחמים זו "מידה שבלב", נתינה "בפועל" היא נאסרה. אולם אצל הקב"ה יש רחמים ונתינה לגויים, כנ"ל על כל מעשיו. והקב"ה מרחם ונותן אף לרע בפועל. אולם עבודתנו לתת רק לטוב, זולת מים אחרונים חובה, ואכמ"ל.