תפילין ר״ת [#17612]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

בשולחן ערוך בית יוסף כותב ״ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם". וכן בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן כותב ש"כל ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה ב' זוגי תפילין ויניחם".
רציתי לשאול אני לא חסיד אבל אני כן לומד תורת חב״ד ואני מבין שיש ענין גדול בזה רציתי לדעת מה פנימיות הסיבה להנחה של תפילין של ר״ת? וגם שאני הגעתי השנה לגיל שלושים ורציתי לדעת אם זה הזמן שכדאי להתחיל אפילו שהמשפחה שלי לא מניחים? ואם כן מה להגיד בהנחת תפילין? ואם צריך לומר שאני מקבל על עצמי בלי נדר שחס ושלום אם אני לא יוכל להניח פעם אחת שלא יצא שכרי בהפסדי? תודה רבה.

תשובה:

איני יכול להשיב על כך.