אימייל על המחשב הנייד או בטלפון מטעמי נוחות [#17615]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

האם יש משהו לא בסדר עם אימייל על המחשב הנייד שלי או בטלפון שלי מטעמי נוחות?

תשובה:

ככל שהאדם פחות קשור ומחובר וזמין לענייני העולם הזה, כן ראוי יותר. ועל כל אדם להתנהג כפי צרכו וכפי מדרגתו. ולרוב מוחלט של בני האדם, אין בזה צורך אמיתי אלא חיבור יתר לעוה"ז שיש בו אף פעמים נפילה לאיסורים.