בעיות בריאות הנפש בדור עכשיו [#17752]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

למה אנחנו רואים עלייה גדולה בכל מיני חולי נפש שלא ראינו בדורות הקודמים

תשובה:

בחיצוניות מפני עומס החומר הרב, ורוב המידע, שעל ידי זה נגרם חוסר שקט ויישוב הדעת וריבוי מתחים ועוד.

בפנימיות מפני שברוב הנשמות מגולגלים כמה נשמות יחד, או גלגול גמור, או ניצוצות, ועל ידי זה נעשה סתירות רבות בנפש, בבחינת שני גוים בבטנך.