פנימיות [#17626]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

האם זה נכון לומר שהעולם שהאדם תופס הוא עפי דרגתו הרוחנית והאדם שמוחו דק תופס עולמות דקים יןתר ואדם גס תופס עולמות דקים יותר. כי לפי זה משמע שהכול נמצא בדעת האדם ושדעת האדם נפגמת ממילא העולמות שהוא יקלוט הם פגומים. תודה

תשובה:

הוא תופס ב"השכלתו", אולם לא בהכרח בהשגתו!