רפואת חולה [#17647]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א   אני מאוד מודה לרב על כל ההדרכה הברורה שנותן לנו

רציתו לשאול  יש לנו אמא שחלתה שוב במחלה הידועה ה"י  ואנו רוצים לעשות דברים לרפואתה מה אפשר ורצוי לעשות לרפואתה
ב. מה אנחנו הילדים צרכים (בכללות )להתחזק  לרפואתה

תודה רבה   וישר כח

תשובה:

לעזור לחולים במצב זה באופן שאפשר לעזור בכל מקרה ומקרה.