התבודדות ושלום בית [#17748]

א' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום

האיך המתנהלים אם שלום בית כשעושים התבודדות
האם אין זו סתירה שעושים לבד ואין משתתפים אשתי בכלל?

אשמח לתשובה באיזה ספר ללמד בענין זה.

תודה רבה

תשובה:

אפשר לשתף במה שניתן, ולעולם אי אפשר לשתף את זולתו עם כל הנימים של עומק הנפש.

לפיכך נברא האדם יחידי, והשותף השלם הוא רק הקב"ה, שהוא שותף עד העומק הדק ביותר של האדם.

אין ידוע לי ספר שעוסק בענין.