מדיה וסייעתא דשמיא [#17664]

א' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.הרב ענה לאדם ששאל על אדם שיש ברשותו טלפון חכם שזה מרחיק באופן משמועתי את השכינה מהישיבות, רציתי להבין האם מדובר רק בשעה שאותו אדם משתמש בו ומחובר למדיה או אפילו שנמצא בכיסו ?
2.האם שהולך אז מיד השכינה חוזרת? ואז שבא שוב פעם הולכת ?
3.לגבי תפילה שמצוי מאוד בהרבה בתי כנסיות יש להתרחק ממנו ארבע אמות או שלא משנה כי בכל מקרה נמצא באותו חדר?
4.איך זה בא לידי ביטוי שיש פחות השראת השכינה ? האם התפילה קשה מאוד להתקבל במקום זה ? האם יש פחות סייעתא דשמיא בלימוד משמעותית? מה עוד?
5.האם יש לעשות מאמץ מיוחד לחפש מקום נקי ממכשירים אלו ?
6.מה לגבי הכותל ששם מצוי לרוב מכשירים אלו ? כלומר שכל העניין להגיע לכותל בעיקר זה כי שם התפילה יותר מתקבלת ויותר השראת השכינה אז אם מצוי שם מכשירים אלו יוצא שלא מוסיף יותר מידי להתפלל שם?
7.והוא הדין לקברות צדיקים ?
8.האם הצדיק הולך משם כאשר מגיע אדם עם מכשיר חכם?

תודה רבה

תשובה:

א. אפילו בכיסו.

ב. כן.

ג. להתרחק כמה שיותר בשום שכל.

ד. זה חלק מהאופנים. לכל אדם לפי אופן הגילוי הרוחני שיש לו, נסתתר יותר לפי ערכו.

ה. כן.

ו. שכינה לא זזה משם.

ז. תלוי באיזה צדיק.

ח. פעמים כן.