בד’ אמות של הלכה [#17839]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

כאשר הרב אמר לעסוק בד' אמות של הלכה כוונתו שעיקר הלימוד יהיה בהלכה או שיהיה בבחינת כשיקוים מהספר יחפש מה אפשר לקיים? ולגבי מה שהרב כתב לדבוק בהויה כוונתו להויה הפנימית בנפש כפי שמסביר בסדרת דע את הויתך?

תשובה:

ד' אמות של הלכה, הויה פנימית.