גלות והסתר פנים [#17930]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
הרב ענה לי בעבר לשאלה ''נצרך אמונה שהקב"ה נותן לאדם את מה שהוא צריך, ומתי שהוא צריך, ובאופן שהוא צריך''
מה לגבי דברים שהחסרון נובע מחמת הזמן והמקום כלומר שלפני חמש או עשר שנים לא היה אותם חסרונות כלומר מדובר על דברים שכולם מודים שחסר אותם ושצריך אותם ושהם טובים וזה שאין אותם זה לא טוב, כלומר גם שאין כאן ממש איזה גזירה פרטית על האדם בהכרח למרות שאם היה לאדם יותר יותר סייעתא דשמייא היה יכול לזכות לחלק מדברים גם בזמן הזה אבל על דרך כלל לא ואני מדבר בשאלתי על דברים שממש בסיסיים ונצרכים מאוד לבניה וגדילה של האדם ברוחניות ואי אפשר בלעדיהם (והייתי מפרט יותר להסביר את המצב אבל בינתיים אשאיר כך)

תודה רבה

תשובה:

מאוד עמקו מחשבותיו ית"ש, והכל לטובה. אולם האדם מצד עצמו צריך לעשות את המוטל עליו, ואם שגה, לשוב בתשובה.