האם יש סדר בעניין המדרגות רוחניות בצורה מפורטת? [#17831]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום,
אני לומד בהרבה ספרים על עניין של מדרגות רוחניות ושואף לעלות מעלה.
אבל אני פשוט לא מבין מה הסדר.
האם יש ספר שמפרט מה יש בכל מדרגה?
מהם התנאים הנפשיים עליהם צריך להתגבר?
איך להצליח לעבור כל שלב והם האתגרים שם?

מרגיש לי שאצלנו ביהדות אין סדר וזה דבר שמאוד מקשה עלי.
המידע הזה הוא כל תכליתנו ויש הרבה ספרי חסידות שונים עם מדרגות שונות וחסר פירוט ולא רק להציג עובדות.
זה כל תפקידנו בעולם אז מדוע אני לא מבין כלום?
אשמח להכוונה.

תשובה:

כיוון שנפש בני אדם אינה שווה, לכך גם הדרכים אינם שוות, ולכך אין סדר פרטי, ואי אפשר לכתוב ספר לכל אחד! סדר כללי הוא הסדר שנתבאר במסילת ישרים, שבנוי על סדר הברייתא של ר' פנחס בן יאיר. אולם זהו סדר "כללי", ואין שום הכרח לכל יחיד לילך בסדר זה דווקא.