העפר זה שייך? ריכוז, עצלות או עצבות? [#17838]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

לאיזה חלק מסדרת העפר זה שייך? ריכוז, עצלות או עצבות?

תשובה:

בתיקון ריכוז, בקלקול עצלות או עצבות. וזהו בלשון כללית, ונתבאר בדע את מידותיך, עפר, בהרחבה.