מצב התקופה לאור המאורעות האחרונים [#17841]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

בדור יתום זה שגברים בני בליעל גם הנקראים "שומרי תורה" מנצלים נשים לתאוות ליבם בדרך הפיתוי וכו' ובמיוחד קטנות, איך יבוא הצדק על פי דין תורה שאשה פסולה לעדות, וכי על פי דין זה איש הישר בעיניו יעשה חלילה, ולא יענש כראוי לו?

תשובה:

כבר הוזכר פעמים רבות שאנו נמצאים בדור שהוא בתפיסת "ערב רב", והיינו לא רק שיש ריבוי של נפשות של ערב רב, אלא שכל המציאות בתפיסת "ערב רב", דהיינו, תפיסה של תערובת, הכל מעורב, ולא רק תערובת זוטא, קטנה, אלא תערובת רבה, ערב "רב".

ואחד מגילוי תערובת זו באופן נורא, הוא התערובת בין גברים לנשים, תערובת רבה מאוד. וניתן כמה דוגמאות לכך הידועות לכל בר דעת. תערובת נוראה בתחבורה ציבורית, תערובת נוראה במקומות העבודה, תערובת נוראה ברשתות חברתיות – בקבוצות חברתיות, התכתבות משותפת בין גברים לנשים. תערובת נוראה בערוצי הרדיו "החרדים", הן בין השדרנים והן בין המרואיינים והמאזינים. תערובת נוראה במפגשים משפחתיים מורחבים, וכן בהופעות של זמרים וכד', תערובת נוראה בהתנדבות בארגוני הרפואה וכד'. ותערובת נוראה בטיפולי הנפש, גברים לנשים ולהיפך! ועוד ועוד ועוד.

ויש לידע, שאף תלמיד חכם וירא שמים וכו' נמצא בסכנה נוראה ליפול בתערובת זו, ומי לנו גדול מרב עמרם חסידא. וק"ו אצל רוב בני האדם שפחות שמורים והסכנה רבה יותר. וק"ו אצל הפרוצים יותר, מחזיקי המדיה למינה. והצער הנורא שאלו ומעין אלו הופכים להיות עסקני הציבור, בעלי דעה שמשפיעים רבות על צביון הציבור, ויש הרואים בהם דמות ודוגמא, במקום לראות בהם את הפסולת אשר בקצה המחנה.

ותולדת כך, מה שקרה בחודשים האחרונים בכמה מקרים ידועים, היא נוראה!!! ודבר זה מהוה מצב של שבר ציבורי! כי ממה נפשך, אם ישתקו או ק"ו אם ישבחו בני אדם אלו, זה גורם החלשה נוראית בחומרת ג"ע ושפ"ד שנעשה קל בעיני הציבור בכלל, וצעירי הצאן בפרט. וח"ו זה גורם לפריצות ושליחת יד בנפשם לדבר קל רח"ל רח"ל, והדבר נורא נורא נורא, ומי שחכם הרואה את הנולד, רואה את התולדות הנוראות שח"ו ח"ו יכולים לקרות מכך. ואם ידברו על כך, זה גורם להוציא את כל הלכלוך לחוץ, ועל ידי זה נעשה ניבול פה וטומאת המחשבה נורא נורא נורא, וזה הופך ח"ו ח"ו אצל כל אחד ואחד כמעט להיות חלק מן הנושאים המדוברים!!! ולצערינו יש הנוהגים כך ויש הנוהגים כך, ועי"ז נעשה כל הבעיות בכפל כפלים!

ולכך, מכל צד זה הוא שבר נורא נורא נורא שהורס עד היסוד את מה שבנו ראשונים כמלאכים.

ועתה, טומאת שער הנו"ן יוצאת ומתגלת רח"ל, וזה מפורר הכל!

ומי שנפשו רואה אמיתת המצב, אזי בוכה ללא הפוגות.

ואנו מצפים בכל עת ובכל שעה לישועה השלמה לצאת מאפלה לאור גדול.