יש כמה מיני חולאים בכל המדינה [#17845]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

כאן יש תופעה לא ידועה אצל הרבים והרופאים על שיש כמה מיני חולים בכל המדינה, כגון קורונה, אינפולענזה (פלו) ועוד סוגי וירוס (ופעמים ביחד) שהתחיל בשבוע שעבר ומסתוף בין ילדים בין מבוגרים, משפחות שלימות שכולם או רובם חולים (מיחוש קצת ויותר מכך, נופל למטה), וב"ה לא שמענו תקלות מכך אמנם עצם הדבר מזדעזע על שרוב הציבור נחלה בשבוע שעבר וגם עכשיו, האם יש בזה משמעות פנימית, תופעה בלתי ידועה של רדל"א, או סתם דבר שאין לעשות רעש מכך? או שיש רק להתבונן בחסדי ה' על שקיבלנו קצת יסורין וזהו כפרה וב"ה שקיבלנו רק יסורין קטנים כאלה ולא חולי גדול ח"ו?

תשובה:

זהו "התראות", התראות של המצב הפנימי, ש"הדור במצב של חולה". והדבר מדבק ביותר לעת עתה, כפי שחקרו, יותר מכל מחלה מדבקת אחרת הידועה במאות השנים האחרונות. וזהו כח הדבקות שנפל לסט"א. ומאידך מאיר אור הדבקות דקדושה, זה לעומת זה. ויתר על כן הוא בבחינת ישן מפני חדש תוציאו, שנגלה האור העליון, התכללות בא"ס ב"ה.