כוונות האכילה [#17829]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרבה שליט"א

האם רצוי שכל יהודי פשוט יכוון באלו הכוונות כאשר אוכל ושותה ?

כגון מאכל עולה צ"א כמניין יאהדונה"י

צריך לכוין באכילה לב' י"ה י"ה במילוי יודי"ן -- יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ותכוין שהוא משם ע"ב, שהוא כנגד מוח דחכמה. ובשתיה יכוין לב' פעמים י"ה י"ה במילוי יודין -- יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ותכוין, שהוא משם ס"ג שהיא בבינה, עולה גימטריא יין, שהוא נגד מוח בינה. וזהו אכילה - אכל י"ה, שתיה - ש"ת י"ה. ולכוין להמשיך לה מוחין אלו; מוח החכמה ע"י אכילה - ב' פעמים י"ה י"ה - יוד ה"י יו"ד ה"י דע"ב, ומוח בינה ע"י שתיה - ב' פעמים יו"ד ה"י יו"ד ה"י דס"ג, גי' יין. כי אין לה אלא תרין מוחין. וצריך להיות השתיה מרובה מאכילה, לרמז למלכות שהיא בחינת גבורה, ומוח בינה גובר בנוקבא, לכן צריך להיות השתיה מרובה. (א):

תודה רבה !

תשובה:

לא רצוי שכל יהודי פשוט יכוון כאלו באלו הכוונות.