שימוש במדיה [#17823]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.מה שהרב אומר על השימוש במדיה נראה כמו דבר ששייך לענייני קבלה שהרי לפי הפשט בפשטות מותר, כמובן אם מדובר על דבר שבאמת מותר כדוגמץ האתר של הרב ועוד שהרב אמר שזה גם מטמא, מדוע פה יש להקפיד הרי יש הרבה דברים חמורים שעל פי קבלה יש להקפיד ואנשים כלל לא מקפידים אז מדוע כאן שונה?
2.''כמה'' זה מטמא ומרחיק את האדם מה'? אין סרגל למדוד ומשקל לשקול אבל לסבר את האוזן להבין בערך? בפרט אם האדם נצרך מידי פעם לשימוש במדיה לדעת כמה להפחית יותר ויותר כמה שאפשר
3.איך המדיה זה הניסיון האחרון וכו' הרי כל העניין של ניסיון זה שאדם מודע אליו ויש לו ניסיון אך כאן מרבית האנשים כלל לא יודעים אז כיצד זה ניסיון?

תודה רבה

תשובה:

א. ברוב המקרים זה אסור מדינא ממש. ומ"מ אף המותר, זה אינו עוד טומאה, אלא שורש כל הטומאות, ואינו דומה לשום טומאה אחרת!

ב. מטמא עד המקום העמוק ביותר ששייך לטמאות!

ג. כל אדם שלא נשתבשה דעתו מכיר ומרגיש שכלי זה משחית את כל האנושות!!!