מהו אותו אור שיש אצל צדיקים? [#17832]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום הרב.
רבות יצא לי לשמוע על גדולי עליון ותמיד בתיאורם השתמשו במושג "אור" שהם מאירים.
רציתי לדעת איך להגיע לשם. מהי הדרך?
לפי ההבנה שלי כשאדם עושה מעשה נגד האגו שלו הוא בעצם נמנע מקבלת אור שזה תענוג גשמי ובשל כך האור חוזר.

א. האם זה האור שנמצא בעולם עליון לאותו אדם?
המעשה הטוב זהו מקור האור או שזה קשור לא רק למעשים אלא גם לכל לימוד.

אם כן מהי הדרך בשביל להגיע לאור גדול בעולם עליון?
איכות הלימוד? המעשה? היכן ניתן ללמוד על כך?

ב. בנוסף אשמח לשאול עוד שאלה מי הם בית דין של מעלה?
האם זה מלאכים או צדיקים שנפטרו? ומה הדרך לבקש מהם דבר מה.

אשמח להסברים.

תשובה:

א. בשורש הכל אור, אלא שנתעבה. וככל שמזדכך חוזר למקורו לאור! הכל מלא מאורו ית"ש, אלא שהעביות מסתירה זאת!

ב. תחילה הבית דין זה צדיקים, ואח"כ מלאכים! יש הרבה בתי דינים בשמים.

כדאי לבקש ישר מהרבש"ע!!!