עין הרע [#17822]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.יש לי שאלה עמוקה אבל חשוב לי להבין תשובה, מה טוב בעין הרע? וזה מתחלק לשני חלקים מצד ה' מה הטוב בזה ולשם מה עשה את זה ?כל ההנהגה של ה' הכל מדוקדק הכל בשלימות, העין הרע זה סוג דבר פתאומי לא שייך כמו תקוע קשה לי להגדיר אותו במילים
ומצד האדם עצמו שנוזק מחמת עין הרע איך לקבל את זה בצורה טובה של הכל לטובה? הרי על דרך כלל אדם מקבל יסורין על חטא וכאן לא מובן על שם מה בא לו? אולי בעומק בעומק גם פה יש כאן משהו דק של דבר שמחמתו הגיע לו אבל מחמת כך יקבל כמות כה גדולה היזק איפה הזה מול זה בשלימות של הנהגת ה'?
2.וכן עניין ההוצאת עין הרע רצוני להבינו כראוי ,אדם יכול לעשות תשובה להתפלל רבות אפילו לעשות סיגופים ועוד אבל לא עשה הוצאה של עין הרע ההנהגה תמשיך להיות איתו הנהגה של דין והיסורים ימשיכו, אך אם יעשה הוצאה של עין הרע אפילו ללא התשובה והמעשים הטובים יוסר מנו מידת הדין הכיצד? מה ההסבר לבר להנהגה זו לשל ה'?
3.וכן שמגיעים יסורים לאדם הם מגיעים לזמן קצוב ואפשר לקצר על ידי תשובה תפילה ותיקון המעשים ולהרבות בזכויות וכו ' וכאן זה דבר שעוצר את היסורים מהו ההסבר ? איך זה עובד שבא עין הרע על האדם? אם אפשר להבין את ''התהליך'' משמתחיל עד שיוצא?

אשמח הרב ירחיב בדברים
תודה רבה

תשובה:

א. שורש כל הרע, בעין. והוא יוצר טוב ורע, שהוא שורש האפשרות לבחירה. ושם שורש הבחירה האם לדבוק בעיני ה' כביכול, ואזי לא ישלוט בו שום עין זולת עיני ה' כביכול. וכאשר דבק בעין רעה ח"ו, מכיר שזולת כח השי"ת אי אפשר להתקיים, ועי"ז שב בתשובה.

ב. עיקר הסרת עין הרע ע"י תשובה שלמה. זולת כך מוסר רק הענף ולא השורש, והוא כמו כל סגולה שעוזרת אולם אינו העיקר. הקב"ה נתן כח בטבע לסלק מזיקים. וזהו חלק מן הבחירה האם לדבוק בסגולות אלו או בעיקר באמונה.

ג. כנ"ל "שורש כל הרע בעין". וע"י עין רעה האדם דבק בשורש הרע שבעין השורשית. והדברים ארוכים בתורת הקבלה.