פנימיות [#17833]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

אם הבחירה היא בסוד יושר ובחירה זה בין טוב לרע זה אומר שיש קלקול ביושר היינו עירוב טוב ורע כי ככה גם הרמח"ל כותב שהעדר דבק רק בקצוות אבל בנקודת האמצע אין שום אחיזה לקלקול ורואים מכך שיש עניין של קלקול ביושר. תודה רבה

תשובה:

היושר עצמו הוא ממוצע בין הקצוות ומאזנם. כאשר אור היושר, קו האמצע, נעלם מן הקצוות, נעשה קלקול בקצוות ולא ביושר עצמו!