סדרות בהתאמצות גדולה בכמה מקומות בארץ [#18008]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א

תודה לרב שמקדיש זמן רב לשאלותינו.

ותודה רבה למערכת הנפלאה והעוסקים בה להרבות כבוד שמים להורות את אשר יעשו.

אשתי מסרה ומוסרת סדרות בהתאמצות גדולה בכמה מקומות בארץ ללא תשלום.

בתקופה האחרונה נסגרו כשני שיעורים בסיבה שהכניסה שם מרבותינו ומהספרים הקדושים שהנשמה טהורה ואי אפשר לפגום בה, והיו הדברים חדשים לשומעות. וטענו בעליהן והן שאין זה השקפתנו וכו'. והראתה להם המקורות וכו'. והשיעור עבר שינויים עד שנסגר. ואחריו עוד אחד, וחוששת מעוד הכפשות וכו'.

איך אפשר לחזק את רוחה?

תודה רבה

תשובה:

כאשר האדם משפיע על זולתו, נצרך ג' בדיקות יסודיות. א. מה מניע ההשפעה ורמת הנקיות בהשפעה, בלתי לה' לבדו. ב. תוכן מה שמשפיע, עד כמה הוא אמת, ומדוקדק ומזוקק. ג. למי משפיע, והיינו האם יש התאמה בין המשפיע, למה שמשפיע, וכן התאמה בינם למושפע. כי כל מושפע נצרך אופן השפעה שונה.

וכאשר יש מעכבים נצרך בדיקה בכל שלושת חלקים אלו.

וכבר אמרו חז"ל, עתים חשות עתים ממללות. וזהו חלק מעבודת המשפיע, להכיר בנפשו לא רק ובעיקר את העתים ממללות, אלא אף את העתים חשות, ועל ידי זה קונה שלמות בנפשו, ונעשים מעשיו יותר ויותר לשם שמים, ויותר ויותר מזוקקים, הן בכוונה, והן במעשה.