התמודדות עם לחץ וסבלנות [#18083]

ג' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורנו הרה''ג, שליט''א
קראתי את המאמר הנפלא בעניין התמודדות עם לחץ וסבלנות בחיים, ואני ממליץ לכל יהודי לעיין בו.

השאלה איך נשים ובנות מתמודדות עם קשיי החיים ובאופן שהתקוה מכוסה, כאשר אין להם את לימוד התורה המשמח את הלב וממלא תקוות.

תשובה:

נצרך ללמוד ולהשכיל שכל החיות מקורה ושורשה הוא מהאמונה. לא רק להאמין, אלא שמקור החיות יהיה מעצם האמונה. ובהרחבה יותר, מעצם עשיית רצון הבורא. ומלבד כך על כל בת ישראל לחפש את הכח החזק בנפשה, כפי שנתבאר בהרחבה בסדרה "הכרה עצמית", ולהוציא כח זה מהכח לפועל. והוא הוא מקור חיותה! ומלבד כך ללמוד לקבל חיות אף מדברים קטנים , וכל דבר קטן שהקב"ה סובב שאפשר לקבל ממנו חיות דקדושה.