גזירת הפלאפונים [#18167]

ה' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מוה"ר או"י שליט"א,

כידוע יש גזירה העומדת על ראשינו היום, שלפי חוק הממשלה ייבטל באופן אוטומטי בל' שבט הקרוב את כל חיסוני הקוים הכשרים, להיותם יכולים להתקשר לכל מיני מספרים טמאים שעד עכשיו היו מוגנים מהם.
שאלתי היא האם יש לדון הגזירה כמו שעת השמד, שאפילו לשנויי ערקתא דמסאנא הו"ל ייהרג ואל יעבור?
[והרי הדבר פשוט לכאורה שאם מטעם גזירת המלכות היו אוסרים לכל בעלי האומניות לייצר שרוך נעל של ישראל ולעשות רק של עכו"ם, לא מפני כך יותר האיסור. ולכאורה פשוט ששורש הגזירה הוא להעבירם על הדת, אפילו אם מצורפים לכך גם טעמי "הנאת עצמן".]
ועיקר הנפ"מ בכל זה שיש כאלו שיפקפקו בגודל נחיצת השמירה המסויימת הזאת וכמה ראוי למסור נפש על הפרט הזה, אבל הרי לא דנין על חשבונות כאלו בשעת השמד, כי דנין על כל הכלל בכל פרט ופרט.

המצפה לראות בישועה השלימה בקרוב,

תשובה:

זהו רוח של שמד, חיצוני ופנימי. פנימי, המדיה. חיצוני, ממשלת גזירות זו בכל הויתה!