בנק”ל ללמו”ד ולפרו”ש [#17828]

ו' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום וברכה

ידוע המכתב ששלח רבנו הבעל שם טוב הקדוש
לרבי גרשון מקיטוב
ושם מביא שלוש שמות
בנק"ל ללמו"ד ולפרו"ש

האם הרב יודע משהו מזה העניין
ומה ההסתכול הפנימים של אלו ה-3 שמות?

ראיתי כמה דעות בזה העניין
מהרב מורגנשטין (בקונטרס היחוד)
ויש עוד דעות לגבי שם מ"ב
מה דעת הרב?

תודה וברכה

תשובה:

בקצרה. הם כנגד ג"ר. בנקל – כתר, פשיטות. ללמוד – חכמה, מה שקיבל מרבו. ולפרוש, בינה, מבין דבר מתוך דבר.