שאלות תפילה, חידושים הרב, בלבבי [#16602]

ו' שבט התשפ"ב

שאלה:

בס''ד

יישר כח לרב שליט''א על המענה לשאלות, שמסייע עד מאוד!!

א- רציתי לשאול, האם שרי להתפלל כשהגוף אינו נקי לגמרי, ויש הרגשה שצריך בית כסא אך אין אפשרות כעת וכדו'?

ב- ועוד שאלתי בפי, ב''שאל לבי'' כתב שיש לרב שליט''א חידושים במסכת תמורה על אופן אלו ואלו דא''ח, האם ניתן לקבלם בבקשה? (ואם נתווספו בעוד מסכתות או תחומים, גם אשמח מאוד לקבלם).

ג- וכן רציתי לברר, שלמדתי ה''בלבבי'' א-ב, קבלתי סיוע גדול בעבודי''ת ובפרט בזמנים שאינם פנויים, בתור בחנות, אוטובוס, שתמיד נצרכתי לספר ללמוד וכדו', וכעת אני עובד על התבוות ושיחה על ענייני אמונה וכדו', אך ששמעתי ''דע משפחתך'', ראיתי שצריך לחשוב על אהבת הבת זוג, ומאידך יש עניין ''ובלכתך בדרך'', ומה סדר הדברים? האם לימוד גדול מדבקות? כפי הנראה בפשטות מדברי הגמרא והמשניות?
יישר כח!

תשובה:

א. כן

ב. הם מעט מאוד, אפשר לבקש במערכת.

ג. תלוי כל אחד לפי שורשו וחלקו, ועבודתו עתה.

נצרך לכל יחיד ויחיד לסדר את חייו לפי מדרגת נפשו, ולפי צרכה עתה. למשל, מקרר גדול ויקר יותר מכסא, וכי לפיכך יהיה לאדם רק מקרר ללא כסא, נצרך בכל ענין לבדוק את הצורך לפי העת ההיא.