דירה בליקווד [#17985]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

מעת התחלת תקופות קורונה נעשה קושי למצוא דירה בליקווד וגם המחירים עולה הרבה גבוה, ועכשיו אני שוכר ויש לי די כסף ב"ה בהשתתפות ההורים וחמי ובידי לקנות דירה אם הייתי מוצא דירה, אמנם לא ידעתי אם בשנה הבאה אני יכול לשלם כיון שהמחירים לדירה עולה ועולה ואפשר שההזדמנות לקנות דירה לא יהיה אפשרי בתקופה הבאה. עכשיו איני נצרך לדירה כיון שיש לי די רווח לדור עם ב' ילדים שלי אבל בילד הבאה אי"ה אני יהיה נזקק לדירה חדשה, וא"כ האם יש לי להשתדל לקנות דירה עכשיו, ואם כן, האם עלי להיות משתדל באופן אגרסיבי (בתוקף) לקנות דירה או לעשות רק מעט השתדלות

תשובה:

כן, השתדלות בנועם ובנחת, מתוך אמונה ותפלה!