ד בחינות פנים – אחור [#17902]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

ידוע שיש ד בחינות פנים בפנים אחור באחור פנים אחור ואחור בפנים
פנים בפנים- תכלית הגילוי הלי שום מסך מסתיר
אחור באחור - תכלית ההסתרה
השאלה היא מהזה פנים באחור ואחור בפנים ומה ההבדל בניהם הם ליכאורה אותו דבר ? - תודה רבה

תשובה:

פנים באחור, המקבל אינו יכול לקבל תוקף ההארה, ולכך מקבלה באחור.

אחור בפנים, כל שאין זה עיקר רצונו להשפיע נקרא אחור, כלומר אינו רצון "ראשוני" אלא בא אחריו. ואזי צורת ההשפעה באופן "ששדי בתר כתפוהי", וכמ"ש בתניא. וכן כל שמשפיע אף ל"אחרים", נקרא אחור. וזהו כאיש הנושא כמה נשים.