התעללות היום ודין עדים [#17895]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

מהי הגישה התורנית למקרה של התעללות היום שבו יש לך אנשים שמאשימים אחרים בהתעללות אבל אין עדים שיגבו את זה.
איך ניגשים למצב כזה?

תשובה:

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואולם כאשר נעשה ביושר ונקיות, אלקים נצב בעדת אל, ויש סייעתא דשמיא לברר את האמת. וזה מיעוט שאינו מצוי כ"כ בדורות אלו.