מהו דעת הרב על ספרי חיים וואלדר? [#17984]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

כמה אנשים מבקשים ממני לשאול אודות מחבר הידוע חיים וולדר, המחבר של "ילדים מספרים" ועוד ספרים ידועים שהם מצויים לרוב בבתי ישראל כבר לעשרות שנים.
א) האם יש בעיה לקרוא ספרי חיים וולדער, הן בעבר והן עכשיו לאחר שיש שמועות עליו, הן סדרת "ילדים מספרים" הן הספר שלו על השקפת החיים? או שיש להרחיק מספריו?
ב) עכשיו לאחר שיש כל מיני שמועות ובלבול ודיעות מחולקים וקולות על חזקת הכשרות של המחבר האם יש לזרוק הספרים שלו מהבית?
ג) האם יש איזה דברים שהרב יכולים על כל המצב הזה בכללות, שהיה מאד זעזוע בכלל ישראל מכה אנפין?

תשובה:

הנני תמה מאוד על השאלה, וכי עד כדי כך נעשו עוורים!!! גלות! גלות! גלות!

רק בדור מבולבל כזה אפשר לשאול כאלו שאלות!!! ג"ע ושפ"ד יחד ומלמדים זכות?

השלב הבא ע"ז וג"ע ושפ"ד יחד, וגם על זה ילמדו זכות?

וזהו בדיוק עומק שער הנ' שיוצא ומתגלה, במקום כללות ההפכים דקדושה, הופכים הכל, אומרים לחושך אור הוא.