מכה את אחיו כיוון שהיה חילוני [#17907]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

בס"ד

קראתי בזמנו על רב מסוים שהיה מכה את אחיו כיוון שהיה חילוני כאילו בשביל לחנכו.
האם זו הדרך? וכמו כן איך עלי להתייחס לזה כיוון שמדובר בדמות תורנית חשובה מאוד

תשובה:

אנו ראינו ושמענו הנהגה שונה לחלוטין אצל רבותינו.