נברא האדם יחידי [#17897]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרב שלום רב:

דרוש הדעת לפי תשובה #5352

הנני מסכם דרוש הדעת כי יש לנו חבורה של לימוד הקדמת רחובות הנהר והגענו לדרוש הדעת. קראתי את תשובת הרב אשר היא צינור וקו בצמצום מוחינו והיא ממש בחינת ממוצע בינינו הקטנים (בחי' שכל מצורף) לבין דרוש הדעת (בחי' שכל נבדל) ותודה להרב על כל מילה שהיא אא"ס המתלבש באותיות!
ובסוף התשובה כתב הרב שליט"א: "ויתר על כן דרוש הדעת מגלה את כל הבריאה רק כח אחד "דעת". בבחינת לפיכך נברא האדם יחידי."
שאלתי ע"מ לדייק: מה כוונת הרב "לפיכך נברא האדם יחידי?" שהוא להיותו נברא ההפוך מבורא והממוצע מחברם? או להיותו כולל כל העולומות אף אלו שמעל לזו"ן דאצילות בתוך קומת אדם - נר"ן - חב"ד חג"ת נה"י?

בברכה והודיה לבורא ית' על כך שהרב בעולמנו ולא אלמן ישראל.

תשובה:

עיקר הכוונה כהצד הראשון.