עקירת שיניים [#17908]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום רב כבוד הרב , היינו רוצים לדעת מה ההלכה בנוגע לעקירת שיניים משום נוי כגון יישור שיניים כאשר הרופא מבקש לעקור לטובת אסתטיקה .
האם הדבר מותר או שמה יש להימנע מהנושא בתוקף .
כל הברכות והישועות , תודה רבה .

תשובה:

כיוון שנהגו כך גברים רבים, בוודאי שאין לחוש ולהחמיר. ויש עוד טעמים להיתר, ואכמ"ל.