רמב”ם לרמב”ן – ציטוט של אריסטו [#17896]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

מה היה הוויכוח בין הרמב"ם לרמב"ן לגבי ציטוט של אריסטו?

תשובה:

הרמב"ם ציטט רבות מחכמת אריסטו, אולם הרמב"ן ס"ל שהיה כופר, והיינו שכפר בכל דבר שלא השיג בחוש.