מכת חושך אור ליהודים [#17983]

ז' שבט התשפ"ב

שאלה:

בס"ד
מה הפשט שבמכת חושך היה אור ליהודים כשהיה חושך להמצריים, והא בזמן זה מתו שמונים אחוז של כלל ישראל והיו עוסקים כל הלילה בקבורת מתי ישראל וכמו שאיתא בחז"ל, וכי זמן שמחה היה לישראל, לכאורה אין לך זמן צרה גדולה מזו.

תשובה:

האור עצמו בירר וכילה את הרשעים!