בירורים בדע את גאולתך פרק ט [#17961]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום להרב ושוב תודה ממעמקי הנפש על הלימודים שהרב נותן לנו עם ישראל!
פרק ט בדע את גאולתך נתבאר הפשטת הלבושים וגילוי הויית הנפש. ובהקבלה ללשון פנימיות, היות ז"א מקבל מוחין דיחידה ועולה במוחיו לא"א, בבחינת "ועל מנוחתם יקדישו את שמך". במהלך דהרש"ש דף ח ע"א בהק' רחוה"נ נתבאר שלא רק ז"א נגדל למוחין דיחידה אלא כל הפרצופים שמעליו ומתחתיו, האם הרב יוכל להסביר מה היא המקבילה לעליית שאר הפרצופים כהמתבאר ברש"ש אבל במהלך של גאולת הנפש? (כי אני מתבלבל אם קאי על שאר פרצופים שבי או אפילו מחוץ לי, או באופן אחר, ילמדנו הרב).

עוד אשאל לביאור הרב (בהקשר לדע את גאולתך פרק ט) למול המתבאר בדע את רפואתך - קרומי המוח, שבכוחם ניתן להשקיט את המחשבה לכדי עצירה. מה ההפרש שבין מודעות פרטית שממנה עולים למודעות של מנוחת הנפש (דע את גאולתך) לבין עליה דרך הקרומים(דע את רפואתך)? (והנני שואל מכיוון שבדרך המתבארת בדע את גאולתך היה לי יותר בנקל ואילו כשניסיתי להעלות המודעות לרובד הקרומים(דע את רפואתך) כמעט ונתעלפתי, ולא משום מאמץ אלא מהבהלה של הזזת המחשבה מהמוח לקרום שבו קשה לאחוז בתפיסת מחשבה).

להמתבאר בביאור הרב שליט"א לעץ חיים שער המוחין פרק א' בנידון הניצוצין אשר מהם נעשים הקרומים, לתפיסתי, העליה דרך תפיסת הניצוצין הינה שכשאני בתפיסת כלים (ולהמתבאר בדברי הרב בחינת 'אין') ומבקש לעלות ל'יש' שהוא האור, עלי לעבור דרך הניצוצין (שהוא הקרומות) ודייקא ע"י הקרומות כי הם מטשטשים האור, ואז לעלות מתפיסה של החלל שבין ניצוץ לניצוץ לתפיסה של איחוד הניצוצות ועד לכדי אור?

תשובה:

א. קאי על הפרצופים המאירים לך, הכל בערך שלך.

ב. חזור לאחוריך ולך בדרך הפשוטה קרובה אליך. יש עלייה דרך המחשבות, עד הגעה אל דקותם. ושורשו בחכמה סתימאה דא"א, ושורשו, ח"ס דא"ק. ויש עלייה דרך עצם התנועה, ושורשו באויר, רוח, תנועה, אוירא דא"א, ושורש אוירא דא"ק.