דע את הוויתך – פרק רביעי: [#18220]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
אשמח להרחבות בנושאים הבאים:
1. הרב כותב: 'רק בבחינה של ההויה שבנפש של כל אדם ישנה תפישה של אחדות כוללת - תפישה של הכל' - האם הדברים מתכתבים עם מש"כ הרב בסדרת 'דע את ביטחונך', בה הרב מעורר את הציבור לחשיבה תהליכית - כחלק ממערך ההתמודדות עם פחדים וחרדות? האם גילוי ההויה, וממילא פיתוח תפישה של אחדות, מוביל להפחתת חרדות ופחדים, או שאין קשר בין הדברים?
2. הרב כותב: 'מי שהקול הפנימי הזה נגלה אצלו בנפש, אין לוו השקטה עד שיגיע לתפישה הכוללת'. הקול הפנימי, הוא קול מולד, או שהוא קול נרכש? אולי שניהם?
3. האם נכון יהיה לומר שהקול הפנימי התקיים בתוך ר' אלעזר בן דורדיא, והוא ניסה להשקיט אותו בתאוות, ומשראה שאין תאווה שיכולה להשקיט אותו, ביקש רחמים? ז"א, שלא 'במקרה' הוא בעל המעשה המתואר?
4. הרב כותב: 'תלוי מאיזה עומק בנפש יוצא הביקוש והחיפוש... אם הוא יוצא מהנקודה הפנימית העמוקה ביותר שבקרבנו, נשיג את הכל...' - האם זהו השלב הראשון בעבודה? העמקת הרצון?
5. הרב חוזר על מושגים: 'תפישה כוללת', 'אור של כל'... הרב יוכל לבאר את המושגים? לא מצאתי הרחבה אודותיהם, אלא אמצעים כיצד לקנותם (בהמשך הפרק). אשמח אם הרב יבאר אותם גם בדרך הפכית, כלומר - מהו היפך 'התפישה הכוללת' ו'אור של כל'.
6. 'ר' אלעזר בן דורדיא שזכה בשעה אחת, בפניה אחת, שהפנה עצמו לדבר אחד לגעת נקודה הפנימית ביותר... - האם כוונת הדברים שעל האדם למקד את כל כולו בבקשת גילוי ההויה, על מנת לגלותה, וזהו תנאי מקדים לעבודה?
7. הרב מגלה את יסוד הבעל שם טוב, שהאוחז במקצת האחדות אוחז בכולה. רציתי לדעת מדוע דווקא בזה תלוי גילוי ההויה? האם זוהי 'גזירת הכתוב' או שיש בזה טעם כלשהו, שקניין גבוה כל כל, נקנה באמצעות כוח ההיעדר בדווקא?
8. ישנם אנשים שנוטים לעשייה, כמו שכתב הרב. הם תמיד מחפשים מה לעשות, ובתוכם יש תזזיתיים, שנמצאים בתנועה מתמדת גם ברמה הפיזית. האם לאנשים אלו ישנה אפשרות להגיע לתפישת האחדות, או שהטבע שלהם סותר זאת, והעבודה מיועדת דווקא לאלו שנוטים לאי עשייה (באופן יחסי)?
9. הגדרת הדביקות בכוח אי הפעולה:
א. האם חיי הלכה, במסגרתם אדם בוחר לפעול בהתאם לרצון ד' ולא בהתאם לרצונו שלו - מעוררים דביקות בכוח זה? סוף סוף - האדם כן פועל, אלא שהוא פועל אחרת מאשר היה פועל באופן 'טבעי'.
ב. כיצד ניתן לתת שיעור בדבר? הרי, אנו מצווים בהשתדלות. כיצד יוכל אדם לדעת מתי עליו להמשיך ולהשתדל, ומתי להניח את הדבר ולדבוק בכוח אי הפעולה?
ג. האם הדביקות בכוח זה קיימת בכל שדרות החיים? למשל, שלום בית, חינוך הילדים, עבודה וכו' - או שהיא שמורה לעבודה רוחנית?
ד. הרב יוכל לנקוט שתי דוגמאות, אחת מחיי החול ואחת מחיי הקודש של אברך שמביעות את הדביקות בכוח זה?
10. לאחר פרק זה ישנם פרקים נוספים, ורציתי לשאול אם פרק זה הוא 'לב העבודה', ויתר הפרקים מפתחים את גילוי ההוויה בהתבסס עליו, או שכל פרק עומד בפני עצמו, ומאפשר כניסה אחרת לעבודה זו?
11. שאלה אישית - את הספר רכשתי לפני מספר חודשים. הספר חיכה וחיכה, ורק לאחרונה 'התיישבתי' עליו. והנה, באותו פרק זמן בו אני פותח את העבודה בהתאם לספר בס"ד, ממש במקביל, אשתי אובחנה כמאומתת קורונה. ב"ה, כולנו בטוב, אך רציתי לשאול את הרב אם אפשר שיש קשר בין הדברים, שהרי הרב קשר בין הסדרה לבין המגפה וכתב שהיא הרפואה לנגיף.

תודה רבה! אין מילים בפי להביע את תודתי לרב על הזכות להגות בתורה הקדושה ולקבל מענה רציף לשאלות העולות.

תשובה:

א. הויה – יחידה. תהליך – חיה. אינם אותם כוחות.

ב. קול מעומק הנשמה.

ג. כן!

ד. אפשר, לא בהכרח.

ה. פרט לעומת כלל. אחדות הפרטים לעומת תפיסת הויה בעצם. אם רצונך למצוא מקור מפורט לתפיסת כלל ופרטים עיין ספר הערכים לחב"ד, כרך אחדות ה'.

ו. כן, לא תנאי מקדים.

ז. כי לולי כך אנחנו נמצאים בחלק, ואי אפשר לשאוף לכל באמת, כי הוא מעבר לתפיסתנו. אולם כיוון שאוחז במקצת אוחז בכל, נמצא שיש הארת "כל" בתוך עולמנו.

ח. נצרך להם תחילה השקטה עמוקה.

ט.

א. כן.

ב. לעולם למעט קצת מכפי שחוייב ומרגיש שצריך לפעול.

ג. כן.

ד. כל מיעוט פעולה לשם התדבקות באי פעולה.

י. כל פרק עומד בפני עצמו.

יא. לא יודע.

עקב העומס הרב מכאן ואילך מתקבל שאלה אחת לשבוע.

בתקוה להבנה.