האם יש שמירה מקורנה ע”י דביקות המוח בהקב”ה [#18197]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

האם נכון הדבר שהקורונה מזקת רק אלו שנשארים בדמיונות שלהם עם מושגים משובשבים שמתערבים טוב רע? והאם ככל שכח המדמה שלנו מתדבק לה' אחד, האדם שמור מקורונה?

תשובה:

חלקית!