המקור א’ חושש שיש ערב רב [#18196]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

מהו המקור לדברי הרב שאם א' חושש שיש ערב רב בנפשו יש לו לקיים מחיית עמלק על אותו חלק בנפשו ע"י שהוא מוכן להיות נהרג על קידוש השם
[שאלה מאת מחבר ספר הדור האחרון]

תשובה:

שורש ערב רב, כנגדו קוצו של יו"ד, ובקלקול זהו חלל הפנוי, ובתיקון מיתה על קידוש השם.