כחוט השערה [#17918]

ח' שבט התשפ"ב

שאלה:

השם מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, השאלה האם מי שאינו בדרגת צדיק אין השם מדקדק, ומה ההבדל

תשובה:

מדקדקים עמו כפי רמת עדינות השגתו בעת זו, וכאשר יתעלה יותר ידקדקו עמו יותר לפי ערכו.